MEDICĪNISKĀ REHABILITĀCIJA
MEDICĪNISKĀ REHABILITĀCIJA
SPORTS, FITNESS
SPORTS, FITNESS
SKAISTUMKOPŠANA, SPA
SKAISTUMKOPŠANA, SPA
ĶIRURĢIJA
ĶIRURĢIJA
STOMATOLOĢIJA
STOMATOLOĢIJA
ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
ATBALSTS CEĻOTĀJAM
ATBALSTS CEĻOTĀJAM
Atpakaļ

Klasters

Klastera vīzija:


Latvijas veselības tūrisma nozare ir augoša nozare, ar lielām eksporta spējām, ar jauniem, inovatīviem produktiem un pakalpojumiem, kuri izmanto Latvijas unikālo dabas kapitālu, augstskolu un pētniecības institūciju zināšanas, lai sekmīgi nodrošinātu vietējiem un ārvalstu tūristiem veselības atgūšanu, uzlabošanu, ārstēšanu un stiprināšanu.
 

Klastera pamata darbības jomas:

 

 1. īstenot nozares marketinga aktivitātes, kuras strauji kāpinātu eksporta pakalpojuma apjomu;
   
 2. veicināt sadarbību starp klastera sadarbības partneriem pakalpojumu sniegšanā;
   
 3. veicināt sadarbību starp klastera dalībniekiem un augstskolām, lai kāpinātu veselības nozarei nepieciešamo cilvēkresursu kapacitāti;
   
 4. veidot sadarbības saites starp klastera dalībniekiem un zinātniskām institūcijām pētniecības un attīstības jomā, lai radītu jaunus un inovatīvus produktus un pakalpojumus, kuri izmanto Latvijas unikālo dabas kapitālu un ir ar augstu pievienoto vērtību;
   
 5. pārstāvēt nozares intereses ar nozari saistīto politikas un attīstības dokumentu veidošanā;
   
 6. sekmēt klastera paplašināšanos un starptautisko sadarbību.